Návrh interiéru 5

Návrh interiéru vstupných priestorov fakulty a prednáškovej miestnosti.