Návrh interiéru

Návrh interiéru vstupných priestorov fakulty spolu s prednáškou miestnosťou.